HOME

Bewindvoering

image

Voor een gezonde
financiële toekomst!

Klik voor de website

Naar de website van NBPM - professionele mentoren

Een bewindvoerder, wat doet die?

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter.

De taken van een bewindvoerder beperken zich alleen tot het beheren van het vermogen. Deze neemt dus geen beslissingen op het persoonlijk vlak zoals dit bij een curator of mentor wel het geval is.

Een gezonde financiële toekomst

Nog altijd vinden mensen het moeilijk om toe te geven dat ze financiële problemen hebben. Mensen zijn er letterlijk ziek van! Hoe eerder men komt, hoe sneller het probleem aangepakt kan worden. Hiermee wordt niet alleen het financiële probleem aangepakt, maar mensen voelen zich dan al snel een stuk beter!

Alhoewel we kennis en kunde hebben van schuldendossiers omdat we tevens als schuldhulpverlener zijn opgeleid heeft het onze voorkeur om dossiers te behartigen met een maximum van € 10.000- schuld.

Belangrijk is dat cliënten leren hoe schulden voorkomen kunnen worden.

Ons uiteindelijke doel is om, waar mogelijk,
mensen weer een gezonde financiële toekomst te bieden.

| all rights reserved Zorgbruggen Bewindvoering BV ©2017 | disclaimer | privacyverklaring |
Webdesign: Klik voor meer info over webdesign en onderhoud websites door Jansen Internetservice uit Bergeijk.